WYSIWYG Web Builder
Er is voor 2018 geen jaarverslag en financieel jaarverslag, omdat er in dat jaar
geen activiteieten zijn geweest en geen inkomsten en uitgaven.